อาจารย์ จันทิมา สังข์สวัสดิ์
สถานที่ห้องทำงาน : 12-901
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5230