อาจารย์ พิจักษณ์ จันทวิโรจน์
สถานที่ห้องทำงาน : 3-305
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5114