เข็มทิศบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
เพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
“เข็มทิศบัณฑิตใหม่”
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 12 เฉลิมพระเกียรติ

Share this post with your friends