เทศมหาชาติในช่วงทอดกฐินปี 2562

เทศมหาชาติ

คณะบริหารธุรกิจได้เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศมหาชาติในช่วงทอดกฐิน กัณฑ์ 12 ฉกษัตริย์

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 19 ชั้น 1เทศมหาชาติเทศมหาชาติเทศมหาชาติเทศมหาชาติเทศมหาชาติ

Share this post with your friends