ภาพกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

alt

ภาพกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 2557

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มกราคม 2558 ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรม“ โครงการบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์พี่น้องบัญชี ” ณ ห้อง 15-304 อาคาร 15 ให้แก่นักศึกษาภาควิชาการบัญชี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงาน มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง และมีการแนะแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตน การปรับตัวในการเรียนสาขาวิชาการบัญชี

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

ภาพกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 2556

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2556 ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรม“ โครงการบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์พี่น้องบัญชี ” ณ ห้องสัมนาชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ให้แก่นักศึกษาภาควิชาการบัญชี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงาน มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง และมีการแนะแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตน การปรับตัวในการเรียนสาขาวิชาการบัญชี

alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt

Share this post with your friends