ข่าว/ประกาศ

รับปริญญา ม.สยาม 18ก.พ.63

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.สยาม 2563 (ประจำปีการศึกษา 2560-2561)

กำหนด พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสยาม 2563 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.สยาม 2563 (ประจำปีการศึกษา 2560-2561)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 62

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  คณะบริหารธุรกิจ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสยาม บรรยากาศอบอุ่น มีแต่รอยยิ้ม คณาอาจารย์มากด้วยความรู้ประสบการณ์ สอนเก่ง น่ารักทุกท่านค่ะ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 และห้องประชุม ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสยาม ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  สนใจสมัครเรียน ติดต่อ สำนักรับสมัครนักศึกษา   คณะบริหารธุรกิจมีสาขาวิชาให้เลือกศึกษา ดังนี้ สาขาการจัดการตลาดธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาการตลาด สาขาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ สาขาบัญชี สาขาการเงินและการลงทุน การเรียนการสอนมีทุกรอบ ทั้ง ปกติ ค่ำ และรอบเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวก็มี นอกจากนี้ยังมีกองทุนกู้ยืมให้นักศึกษาใหม่อีกด้วย ภาพและข่าวจาก เฟซบุคส์ แฟนเพจ:  Chujit Rujipurt  / Somchai Benjawan  /  Rungroje Songsraboon ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

ม.สยาม เปิดตัวหลักสูตร ผู้บริหารยุคดิจิทัล Digital Executives Program

ม.สยาม เปิดตัวหลักสูตร ผู้บริหารยุคดิจิทัล (Digital Executives Program)

ม.สยาม เปิดตัวหลักสูตร ผู้บริหารยุคดิจิทัล (Digital Executives Program) พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต ระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม    ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ม.สยาม ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผู้บริหารยุคดิจิทัล (MBA Digital Executives) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.ณัฐพล กล่าวว่า สำหรับหลักสูตรสาขาผู้บริหารยุคดิจิทัลนั้น เกิดจากความร่วมมือระหว่างดีป้าและบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ ม.สยาม ซึ่งนับว่าเป็นสถาบันการศึกษาแรกที่ทางดีป้าได้ร่วมพัฒนาหลักสูตร ออกแบบรายวิชา โดยบูรณาการความเชี่ยวชาญในหลายมิติจากทั้งดีป้า และ ม.สยาม …

ม.สยาม เปิดตัวหลักสูตร ผู้บริหารยุคดิจิทัล (Digital Executives Program) Read More »

โครงการ เข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic 2015

เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2558 ทางคณะบริหารธุรกิจได้ร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศส่งนักศึกษาเข่าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2015 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

สหกิจศึกษาบัญชี

รายชื่อหน่วยงานที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาการบัญชี Ernst & Young Corporate Services Ltd. คณะบุคคลสอบบัญชีศิริมงคล เครือโรงพยาบาลพญาไท บริษัท กฎหมายและบัญชีวรกาญจน์ (44) จำกัด บริษัท คอมพาส แอ็คเค้าติ้ง จำกัด บริษัท เคพีเจ บิสสิเนส จำกัด บริษัท ซี.เค.เอ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ ออดิท จำกัด บริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัท พี.วี.แมนเนจเมน์คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ไพโอเนีย อินดัสเตรียล จำกัด บริษัท ภัทรตรวจสอบบัญชี จำกัด บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด บริษัท ศิระ อินโฟ แมเนจเมนท์ …

สหกิจศึกษาบัญชี Read More »

โครงการจัดติวสอบ CIA PART 2

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ภายใต้สมาคมธนาคารไทย จัดโครงการเตรียมตัวสอบวุฒิบัตรสากลวิชาชีพตรวจสอบภายในหรือ Certified Internal Auditor (CIA) ของสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล The Institute of internal Auditors(IIA) หลักสูตร โครงการจัดติวสอบ CIA PART 2 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย   ระหว่างวันที่ 19,26 กรกฎาคม 2557 และ 2,9,16,23,30 สิงหาคม 2557 รวม 7 วัน ณ อาคารเฉลิมพระกียรต(19-703) มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีผู้ตรวจสอบผู้ถือวุฒิบัตร CIA จากธนาคารและองค์กรต่างๆ เป็นผู้ร่วมบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน ที่ต้องการเพิ่มคุณภาพและคุณค่าของงานตรวจสอบภายในให้สูงยิ่งขึ้น และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม   สนใจเข้ารวมอบรมติดต่อ อ.พิจักษณ์ จันทวิโรจน์ (081-919-6014)

งานวิจัยดีเด่น

1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง MAI Index กับ SET Index 2. การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงของพนักงานบริษัท มาลีสามพราน จำกัด(มหาชน) 3. ความต้องการกลับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลาดน้ำดั้งเดิมภาคกลางของนักท่องเที่ยวชายไทย 4. การทดสอบผลกระทบของกรอบนโยบายการเงินแบบกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อด้วย Quandt Likelihood Ratio 5. การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ : Inkjet

alt

แผนธุรกิจสินค้านวัตกรรมดีเด่น

1 ผลิตภัณฑ์ เก้าอี้พับเก็บได้ ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เป็นเก้าอี้ที่ไม่เหมือนเก้าอี้ทั่วไปตรงที่ว่า เก้าอี้ตัวนี้สามารถพับเก็บเป็นเพียงแค่สี่เหลี่ยมได้เลยจึงทำให้ประหยัดพื้นที่ในการเก็บ 2 เครื่องลับมีดอัตโนมัติ ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เป็นเครื่องลับมีดอัตโนมัติที่มีขนาดกะทัดรัดคล้ายเครื่องปิ้งขนมปัง ใช้ได้กับการลับมีดหลายรูปแบบ ด้วยประสิทธิภาพของหินลับมีดในตัวเครื่องถึง 8 ชิ้นทำให้มีดที่ผ่านการลับด้วยเครื่องลับมีดอัตโนมัตินี้กลับมาคมได้อีกครั้ง การใช้งานก็สะดวกสบายเนื่องจากใช้งานด้วยพลังงานแบตเตอรี่ จึงสามารถนำไปใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา 3 อุปกรณ์ตรวจจับกระแสไฟฟ้าในน้ำ ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เป็นอุปกรณ์ช่วยตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วในภาวะน้ำท่วม ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ เพื่อสามารถตรวจสอบไฟฟ้ารั่วได้ เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการถูกกระแสไฟฟ้าช็อตในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม ราคาประหยัด และที่สำคัญชาวบ้านสามารถทำเองได้ 4 กล่องครอบปลั๊กไฟอเนกประสงค์ ลักษณะผลิตภัณฑ์ เป็นอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้ารั่ว ด้วยวัสดุที่ทำมาจากไม้ มีน้ำหนักเบาและแข็งแรง เหมาะสำหรับทุกคน สามารถออกแบบลายได้ตามต้องการ รูปแบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ และใช้ตกแต่งบ้านเพื่อความสวยงาม และช่วยขจัดปัญหาสายไฟพันกันวุ่นวายเพราะมีช่องซึ่งบอกชนิดของสายไฟที่เสียบว่าเป็นสายของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดได้ 5 มือสารพัดประโยชน์ ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการวางแหวน กำไล ต่างหู และนาฬิกาข้อมือที่ทำมาจากปูนปาสเตอร์ เป็นวัสดุดิบที่หาได้ง่าย ซึ่งนำมาขึ้นรูปและติดที่แขวนออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ตามรูปแบบที่เราต้องการ และพอได้ชิ้นส่วนครบแล้วก็นำมาทาสีเพื่อให้ได้สีสันทีสวยงามตามต้องการและลูกค้าก็สามารถออกแบบลวดลายได้ด้วยตัวเอง

Scroll to Top