กิจกรรมภาควิชาการตลาด

alt

โครงการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่(โดยน.ศ.)

โครงการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ จัดโดยภาควิชาการตลาด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสยาม และบริเวณโดยรอบ จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 14 คน

alt

โครงการสายสัมพันธ์ภาควิชาการตลาดครั้งที่13

โครงการสายสัมพันธ์ภาควิชาการตลาด ครั้งที่ 13 จัดโดยภาควิชาการตลาด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557       ณ ร้านอาหาร Green House ถ.กาญจนาภิเษก จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่เข้าร่วม 91 คน

Scroll to Top