ภาควิชาการจัดการอุตสาหการ

อาจารย์สุวิจักขณ์ บุญมี

คณาจารย์ภาควิชาการจัดการอุตสาหการ

อาจารย์สุวิจักขณ์ บุญมี สถานที่ห้องทำงาน : 12-901 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5230 อาจารย์ประพันธ์ จันทร์เสมา สถานที่ห้องทำงาน : 14-406 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5176

Scroll to Top