พิธีหล่อเทียนพรรษา

alt

alt

กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒)

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Share this post with your friends