alt alt

คณะบริหารธุรกิจได้มีการจัดโครงการอบรมโครงการ “การพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการสอนและด้านการวัดผล” ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 และวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt