กิจกรรมแม็คโคร พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

M_01

 

       เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561  ณ ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคาร 12

Share this post with your friends