กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมงานของทางมหาวิทยาลัยสยาม “12 สิงหาคม เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” วันที่ 10 สิหาคม 2561

Share this post with your friends