งานกีฬาตำรวจ

alt

alt

คณะบริหารธุรกิจร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนตำรวจภูธร ภาค 3 ในกิจกรรมกีฬาตำรวจ 2557 วันที่ 17-25 เมษายน 2557

นักศึกษาทั้งคณะบรหารธุรกิจและคณะพยาบาล รวมได้ 200 คน คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและคณะพยาบาล รวมได้ 10 คน

alt alt

alt alt

alt alt

Share this post with your friends