ปัจฉิมนิเทศ ภาควิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2556

 ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ  

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ณ ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคาร 12 ในหัวข้อ “การแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการบัญชี และการเตรียมความพร้อมนักบัญชีเพื่อก้าวเข้าสู่ AEC 2015” ให้แก่นักศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก….

alt

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt

Share this post with your friends