ผลงานรางวัลดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ

alt

ผลงานความสำเร็จของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

alt

1 รางวัลนักบริหารการศึกษาดีเด่น ให้กับ ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ ปี 2551 จัดโดยนิตสาร เส้นทางไทย

alt


2 รางวัลโครงการ เปลี่ยนขยะเป็นทุนผลิตกระถางถ่านชีวภาพ (Charcoal Biopot) ปี 2555 จัดโดย เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

alt


3 รางวัลโครงการ จิตอาสาดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตฝ่าวิกฤติน้ำท่วม ปี 2555 จัดโดย เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

alt


4 รางวัลชนะเลิศ AJF Young Fund Manager ปี 2545 ประเภทตราสารทุน จัดโดย บริษัท หลักทรัพย์ AJF จำกัด

alt

alt


5 รางวัล Campus Green Excellence Award ปี 2554 จัดโดย ARIP Public Company Limited

alt


6 ชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ รางวัล นวัตกรรมธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม Eco-Business Innovation ปี 2553 ในโครงการ (HSBC Young Entrepreneur Awards 2011) จัดโดยธนาคาร HSBC

alt alt


7 โล่ขอบคุณจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในการเข้าร่วมโครงการแข่งขันธุรกิจจำลอง ในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551-2553 จัดโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

alt alt


8 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท 1-5 ปี ในการพัฒนาผู้ประกอบการและนักธุรกิจมืออาชีพ ของโครงการแข่งขันธุรกิจจำลอง ในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2553 จัดโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

alt


9 รางวัลชนะเลิศโครงการ SIFE (Students in Free Enterprise) ปี 2554 จัดโดย SIFE ประเทศไทย

alt

Share this post with your friends