มหาวิทยาลัยสยามเยี่ยมชมพระเมรุมาศ

มหาวิทยาลัยสยามได้ไปเยี่ยมชมพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

Share this post with your friends