โครงการ Siam business footsal cup 2014 ครั้งที่ 2

alt

โครงการ Siam business footsal cup 2014 ครั้งที่ 2

รายละเอียด

alt
1.รางวัลชนะเลิศอันดับที่1                 ทีม จุ้มจิ่ม  คณะบริหาร   เงิน6000 บาท

alt

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับบที่1        ทีม โฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ เงิน 3000 บาท

alt

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2          ทีม  นิติศาสตร์53 คณะนิติศาสตร์  เงิน1500 บาท

alt

4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3           ทีม Handsome คณะบริหารธุรกิจ เงินรางวัล 500 บาท

 
ทีมเข้าร่วมทั้งหมด 16ทีม คณะบริหารธุรกิจ เป็นเจ้าภาพในกาารจัดการแข่งขัน โดย ดร.สัมฤกธิ์ เทียนดำ
 
1.คณะบริหารธุรกิจ 7ทีม
2.คณะวิทยาการคอม 1 ทีม
3.คณะวิศวกรรม 1ทีม
4.คณะไอที 1ทีม
5.คณะนิติศาสตร์ 2ทีม
6.คณะศิลปศาสตร์ 1ทีม 
7.คณะนิเทศศาตร์ 3ทีม 
 
 
และในครั้งหน้า ก็จะมีการจัด ภายใต้ชื่อ The gernerial fusal siam cup  ครั้งที่3 จะมีทีมเข้าร่วม 24ทีม
 
 
นาย อภิรักษ์  จำลองสุวรรณ 5404300333 บริหารธุรกิจ การตลาด เป็นผู้จัดกิจกรรมครั้งนี้

Share this post with your friends