ปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจ ปี 2557

alt

คณะบริหารธุรกิจ  

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ณ ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคาร 12   ให้แก่นักศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

alt

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt

alt  alt  alt

Share this post with your friends