alt

ปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจ ปี 2557

คณะบริหารธุรกิจ  

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ณ ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคาร 12   ให้แก่นักศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

alt

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt

alt  alt  alt

Scroll to Top