กิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัทแอร์ออร์คิด ซุปเปอร์มาเก็ต จำกัด 16 มี.ค. 2559

alt

ภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน บริษัทแอร์ออร์คิด ซุปเปอร์มาเก็ต จำกัด ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น.

alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt

Share this post with your friends