โครงการร่วมอบรมและเวิร์คช็อปปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับ “แอสเพน”

alt

alt alt

อินโฟเควสท์ ได้มีโอกาสเข้าไปจัดอบรมโครงการปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับ “แอสเพน” ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยสยามเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 57 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติการทางการเงินอาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ดร. สัมฤทธิ์ เทียนดำคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติร่วมฟังอบรมการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์หุ้น“แอสเพน” พร้อมกับนักศึกษาและคณาจารย์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ทางบริษัทฯต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี่ด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดตวามรู้จากการอบรมอินโฟเควสท์ได้มอบสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์หุ้น “แอสเพน” แก่มหาวิทยาลัยสยามไว้ใช้งานภายในศูนย์ปฏิบัติการทางการเงินและห้องสมุดมารวยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดปีการศึกษา 2557 โดยมี ดร. สัมฤทธิ์ เทียนดำ คณบดีฯเป็นผู้แทนรับมอบ สำหรับสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯสามารถติดต่อมาได้ที่ฝ่ายการตลาด บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด

alt alt

Share this post with your friends