โครงการสายสัมพันธ์ภาควิชาการตลาดครั้งที่16

alt

alt

 

alt

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสายสัมพันธ์ภาควิชาการตลาด ครั้งที่ 16 ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 18.00 – 21.00 น.

Share this post with your friends