โครงการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่(โดยน.ศ.)

alt

โครงการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่

จัดโดยภาควิชาการตลาด

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสยาม และบริเวณโดยรอบ

จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 14 คน

alt

alt alt

alt alt

alt

Share this post with your friends