การบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการร้านค้าปลีก

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ทางบริษัทแม็คโคร สาขา จรัญสนิทวงศ์

ได้มาจัดอบรมสัมนาให้ นศ.ผู้เข้าแข่งขันโครงการแม็คโครพัฒนาร้านค้าปลีก

ในหัวข้อการบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการร้านค้าปลีก” ที่อาคาร 12 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสยาม

Scroll to Top