คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.บุญญาดา จงสิทธิผล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้อง Hall of Fame มหาวิทยาลัยสยาม