กิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารนักเรียนและผู้พิการทางสายตา 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด(มหาชน) และคณะจิตอาสา
จัดกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารนักเรียนและผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย


Share this post with your friends