จิตอาสาช่วยเหลือเด็กพิการทางสายตา

คณะบริหารธุรกิจ ม.สยาม ร่วมกับ บริษัทไปรษณีย์ไทย, MK ,Index Living Mall และจิตอาสาเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมและเลี้ยงอาหารแด่เด็กผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยเด็กตาบอดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2562

Scroll to Top