ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมด้วยท่านคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตใหม่

334798_0

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วย ดร.บุญญาดา จงสิทธิผล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2566 ในวันซ้อมพิธีรับปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1) เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566

Share this post with your friends