ทัศนศึกษาท่าเรือแหลมฉบัง ปีการศึกษา 2561

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้พาเยี่ยมชมท่าเรือแหลมฉบัง
เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

Share this post with your friends