บริจาคเงินและของใช้ให้คนชรา ณ บ้านพักคนชราบางแค

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยามได้บริจาคเงินและของใช้ให้คนชรา ณ บ้านพักคนชราบางแค ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

Scroll to Top