คณะบริหารธุรกิจนำโดย ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล คณบดี ที่ปรึกษา คณาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม KM ของคณะ โดยวิทยากร ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก และดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ