ผลการเข้าร่วมโครงการการประกวดแนวคิดธุรกิจนวัตกรรม Siam UBI Pitching Day 2023

329485_0

วันที่ 30 พ.ย. 2566 คณะบริหารธุรกิจสามารถคว้ารางวัลจากการส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการประกวดแนวคิดธุรกิจนวัตกรรม Siam UBI Pitching Day 2023 ซึ่งจัดการแข่งขันไปเมื่อวันอังคารที่ 28 พ.ย. 2566

โดยทีมนักศึกษาที่จัดส่งโดยคณะบริหารธุรกิจ สามารถคว้ารางวัลไปได้ จำนวน 5 ทีม จากทั้งหมด 9 รางวัล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • 1. กลุ่ม Economic Sustainability
  • ทีม Movement of Monks ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ได้รับ 5,000 บาท)
  • ทีม Smash Brain ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 (ได้รับ 3,000 บาท)
 • 2. กลุ่ม Environmental Sustainability
  • ทีม Oh! หันหนี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 (ได้รับ 3,000 บาท)
 • 3. กลุ่ม Social Sustainability
  • ทีม PharmaO ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ได้รับ 5,000 บาท)
  • ทีม YoLo ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 (ได้รับ 1,000 บาท)

***และสิ่งนี้ได้ตอกย้ำแนวทางของคณะบริหารธุรกิจอีกเช่นกัน ในการมุ่งพัฒนานักศึกษาและสร้างบัณฑิต เพื่อ “คิดสร้างสรรค์ ทำนวัตกรรม มุ่งสู่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” ***

Share this post with your friends