พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม กับ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี กับ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม

Share this post with your friends