พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม กับ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม กับ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี กับ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม