ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

อาจารย์อรนุช อินทวงศ์ M.A.(Finance), Webster University, U.K., M.B.A.(International Business Management), Schiller International University,...

Read More
อาจารย์จันทิมา สังข์สวัสดิ์

อาจารย์ จันทิมา สังข์สวัสดิ์

อาจารย์ จันทิมา สังข์สวัสดิ์ สถานที่ห้องทำงาน : 12-901 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5230

Read More
อาจารย์อริสรา อัครพิสิฐ

อาจารย์ อริสรา อัครพิสิฐ

อาจารย์ อริสรา อัครพิสิฐ สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

Read More