มหาวิทยาลัยสยามจัดงานวางพวงมาลา ครบรอบ 50 ปี

การก่อตั้ง มหาวิทยาลัยสยามที่ วิทยาลัยสยามในวันที่ 15 สิงหาคม