พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558

alt

alt

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ทางมหาวิทยาลัยสยามได้จัดกิจกรรมไหว้ครู
โดยทางคณะบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
ในการนี้ คณะฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การประกวดพานไหว้ครู ประเภทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ วัฒนธรรมไทย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ด้วย

alt alt

Share this post with your friends