ทัศนศึกษา ท่าเรือแหลมฉบัง

alt

ทัศนศึกษา ท่าเรือแหลมฉบัง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดย ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ และคณะ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3-4 ไปเยี่ยมชมกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นการเปิดมุมมองในการศึกษาให้กว้างขึ้น โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหารของท่าเรือแหลมฉบัง

alt

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

alt alt

alt alt

alt

Share this post with your friends