ภาควิชาการจัดการทั่วไป

Jun
16

นักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ เยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ที่เปิดบริการในวันอาทิตย์

ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ นำนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กว่า 50 คน เดินเยี่ยมชมหน่วยบริการต่างๆ ที่เปิดบริหารในวันอาทิตย์ด้วย ขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการต่างๆ ที่ให้คำแนะนำและต้อนรับ นักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ  ห้องสมุดมารวย@มหาวิทยาลัยสยาม  (Siam University  Maruey Library) เป็นห้องสมุดในรูปลักษณ์ใหม่ที่ผสมผสานการตกแต่งที่ให้ความรู้สึกสดใส มีความทันสมัย โปร่งโล่ง สบายตา มีระเบียงด้านนอกตัวอาคาร พร้อมที่นั่งจิบกาแฟ ชมบรรยากาศวิวสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า ฟินสุดๆ   บุคลากรของห้องสมุดมารวย@มหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้ที่พัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการ งานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ด้วยระบบเว็บไซต์อัตโนมัติ (CMS) ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของ มีระบบสมาชิกอัปโหลดผลงานของตนเอง นั่นก็หมายความว่า นักศึกษาทุกคน ที่จะจบการศึกษาจากที่นี่ได้ ล้วนต้องส่งผลงาน ไม่ว่าจะเป็นรายงานสหกิจศึกษา, ปริญญานิพนธ์(Project), สารนิพนธ์, วิทยานิพนธ์, บทควาตีพิมพ์ในวารสาร-ออนไลน์ ของอาจารย์ ต่างๆ ล้วนนำมาเก็บรวบรวมไว้ที่นี่ทั้งหมด นักศึกษาทุกคนจะต้องส่งตรวจ Abstract(บทคัดย่อภาษาอังกฤษ) ตรวจบรรณานุกรมให้ถูกต้องตามหลัก APA 6 edition ตรวจไฟล์ […]

DETAIL
Nov
07

หัวหน้าภาควิชาการจัดการทั่วไป

ดร.สมพร ปานยินดี สถานที่ห้องทำงาน : 12-905 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229

DETAIL

กรรมการประจำหลักสูตรภาควิชาการจัดการทั่วไป

ดร. สมพร ปานยินดี สถานที่ห้องทำงาน : 12-905 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229 ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก สถานที่ห้องทำงาน : 15 – 204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202 ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ สถานที่ห้องทำงาน : 5 – 202 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5226 อาจารย์ โสภิดา ทะสังขา สถานที่ห้องทำงาน : 12 – 905 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229,5241 อาจารย์ วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา สถานที่ห้องทำงาน : 19-1 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5306,5307,5308

DETAIL

คณาจารย์ภาควิชาการจัดการทั่วไป

ดร. ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์ สถานที่ห้องทำงาน : 12-901 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5230 อาจารย์ สุวิจักขณ์ บุญมี สถานที่ห้องทำงาน : 12-901 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5230 อาจารย์ โสภิดา ทะสังขา สถานที่ห้องทำงาน : 12 – 905 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229,5241 อาจารย์ ประพันธ์ จันทร์เสมา สถานที่ห้องทำงาน : 14-406 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5176

DETAIL

ทรัพยากร