งานคืนสู่เหย้าและฉลองบัณฑิตใหม่2560

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมงาน “งานคืนสู่เหย้าและฉลองบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยสยาม”
ในวันเสาร์ที่ 17 มิ.ย. 2560 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม

Scroll to Top