ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน

ได้จัดโครงการเตรียมตัวสอบCIA ระบบใหม่(3PART)โดยการจัดติวเพื่อเตรียมตัวสอบ CIA PART I

เมื่อวันที่ 7, 8, 14, 21, 28 กันยายน และ 5 ตุลาคม 2556

เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 19 ห้อง 1103 มหาวิทยาลัยสยาม

alt

alt alt alt


alt alt

alt alt alt


ภาพกิจกรรมโครงการเตรียมตัวสอบ CIA ระบบเดิม(4PART)

ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน

ได้จัดโครงการเตรียมตัวสอบCIA ระบบเดิม(4PART)โดยการจัดติวเพื่อเตรียมตัวสอบ CIA PART I

ระหว่างวันที่ 16, 23, 30 มิถุนายน และ 7, 14 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้ในการสอบวุฒิบัตร CIA ให้แก่สมาชิกชมรมฯ

นักศึกษา-ศิษย์เก่าและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม

โดยได้รับความกรุณาจากท่านอดีตผู้ว่าการ ธปท ดร.วิจิตฯ ให้เกียรติมาเปิดการสัมนา

alt alt

alt alt alt

alt alt alt

ภาพกิจกรรมโครงการเตรียมตัวสอบ CIA ระบบเดิม(4PART)

ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน

ได้จัดโครงการเตรียมตัวสอบCIA ระบบเดิม(4PART)โดยการจัดติวเพื่อเตรียมตัวสอบ CIA PART III

ในระหว่าง วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์, 3, 10, 17 และ 24 มีนาคม 2555

เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น มหาวิทยาลัยสยาม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้ในการสอบวุฒิบัตร CIA ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินรวมทั้งนักศึกษา-ศิษย์เก่าและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt alt