ติดต่อภาควิชา

 

ที่ตั้ง :                ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 202

                        38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ :          0-2457-0068 ต่อ 5226 โทรสาร 0-2457-3982

 

เว็บไซต์ :           http://www.ba.siam.edu

facebook :       https://www.facebook.com/ba.siam.edu

Share this post with your friends