กิจกรรมโครงการ แนะนำนักศึกษาเลือกเรียนหลักสูตร2558

C_01

 

เตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ

นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาฟังการบรรยายแนะนำการเลือกหลักสูตร

วิทยากรบรรยายเนื้อหาหลักสูตรและแนะนำการเลือกสาขา

Share this post with your friends