ภาพกิจกรรม งานสยามนิทัศน์ 2015
วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2558

 

ภาพกิจกรรม งานสยามนิทัศน์ 2015
วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2558

ท่านอธิการบดี เปิดงานสยามนิทัศน์ 2015

ท่านผู้บริหารร่วมถ่ายภาพ และชมงานสยามนิทัศน์ 2015

ท่านอธิการบดี เยี่ยมชมการจัดงานสยามนิทัศน์ 2015

นักเรียนโรงเรียนต่างๆ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรม

นักเรียนโรงเรียนต่างๆ สนใจการให้ความรู้การเลือกเรียนสาขาต่างๆ

นักเรียนโรงเรียนต่างๆ เยี่ยมชมและฟังการบรรยายในห้องปฏิบัติการทางการเงิน

นักเรียนแต่ละกลุ่ม สนใจในข้อมูลต่างๆ ในช่วงการบรรยาย
ที่ห้องปฏิบัติการทางการเงิน อาคาร 19 ชั้น 6

นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ร่วมกิจกรรมที่การตอบคำถาม

ถ่ายภาพร่วมกันกับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม

นักเรียนได้รับรางวัล นาฬิกา

นักเรียนสอบถามข้อมูลการเรียนต่อ