กิจกรรมโครงการ แนะนำนักศึกษาเลือกเรียนหลักสูตร2559

A_01

งานแนะนำนักศึกษาเลือกเรียนหลักสูตร (สาขา) คณะบริหารธุรกิจ
เป็นการแนะนำให้ความรู้แก่นักศึกษาที่กำลังจะเลือกหลักสูตร(สาขา) เพื่อจะได้มีความเข้าใจและเลือกเรียนในสาขาที่ตนชอบได้อย่างถูกต้อง

Share this post with your friends