มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องการส่งออก การนำเข้า การขนส่งระหว่างประเทศ การเงินการธนาคารระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมและการยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารทำงานด้านการติดต่อธุรกิจการค้ากับต่างประเทศ ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ

กดเพื่อดูหลักสูตรการเรียน

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

แนะนำเลือกสาขา_สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 18 พ.ย. 2558