ทัศนศึกษาปี2556

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3
โดยเข้าเยี่ยมชมโรงงานวุ้นเส้นท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
และทัศนศึกษา ณ วัดถ้ำเขาน้อย และวัดถ้ำเสือ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2556
เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริมกิจกรรมในการอนุรักษ์
และเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม

Share this post with your friends