alt

 

            ทีม SIAM BIO คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ชนะการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจได้รับรางวัล นวัตกรรมธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม(winner of the Eco-Business Innovation Award) ในการแข่งขัน เอชเอสบีซี ยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่ 54 (HSBC Young Entrepreneur Awards 2011)

จากธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงค์กิ้งคอร์ปอเรชั่น(HSBC) จากผลงานโครงการ กระถางต้นไม้จากถ่านชีวภาพ (charcoal bio pot ) ทีมนักศึกษาประกอบด้วย นายฉัตร แสงสาคร น.ส.อนิศรา สีพา น.ส.สุดารัตน์ ปาทาทะนัง นายยศดัย ลุจิตร นายบุญทวี อยู่เย็นเจริญ โดยมีอาจารย์ธิติ ศิริสงค์และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเป็นที่ปรึกษา ซึ่งผลงานกระถางต้นไม้จากถ่านชีวภาพ (charcoal bio pot ) เป็นโครงการที่ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการ เนื่องจากเป็นโครงการที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากเศษอาหารและสิ่งของเหลือใช้จากครัวเรือนหรือร้านอาหาร ช่วยลดปริมาณขยะของชุมชนลงได้ ส่งผลให้สามารถลดการจัดเก็บขยะลงและที่สำคัญยังช่วยลดมลพิษจากขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ติดตามข้อมูลดีๆได้จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

alt

 
alt
 
alt alt
 
alt alt