โครงการอบรมภาวะผู้นำของชมรมการตลาด

alt

โครงการอบรมภาวะผู้นำของชมรมการตลาด ปีการศึกษา 2556

จัดโดยภาควิชาการตลาดร่วมกับชมรมการตลาด จัดเมื่อวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2556

ณ บ้านป่าริมเขื่อน รีสอร์ท และแหล่งนันทนาการและศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ จังหวัดนครนายก

alt

alt alt

alt alt

alt

Share this post with your friends