โครงการ การอบรมหลักสูตร SIC มหาวิทยาลัยสยาม

alt

โครงการ การอบรมหลักสูตร SIC มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2556 นักศึกษาสาขาการเงินฯ เข้าร่วมโครงการ 3 คน สามารถสอบผ่าน 1 คน คือ นางสาววริศรา สัจจะเทพ และอยู่ระหว่างการสอบใบอนุญาต 16 คน

alt

alt

alt

Share this post with your friends