บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด 25 มีนาคม 2559

 

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด และแหล่งศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

จัดโดยภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.สยาม

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559

ณ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด และแหล่งศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติบริษัท ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต จากวิทยากรของบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

เยี่ยมชมพื้นที่บริเวณโรงงานของบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

เดินทางไปทัศนศึกษาโครงการป่าชายเลน บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

เดินทางไปทัศนศึกษาโครงการป่าชายเลน บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

Share this post with your friends