โครงการนักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสังฆทาน(โดยน.ศ.)

alt

โครงการนักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสังฆทาน

จัดโดยภาควิชาการตลาด

ระยะเวลาการจัดโครงการ สิงหาคม – ตุลาคม 2556

ณ วัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี

จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่เข้าร่วม 27 คน

alt alt

 alt alt

 

Share this post with your friends